Kemija

Ta rubrika vsebuje nekaj kratkih člankov s kemijsko tematiko, spodaj pa je tudi seznam mojih del iz študijskih časov.

Dodatki k prehrani

Ker se ljudje pogosto ne zavedamo kaj jemo, sem se odločil, da na strani objavim seznam vseh uporabljanih aditivov (E-jev): konzervansi, barvila, antioksidanti, emulgatorji, na kratko vseh dodatkov prehrani, ki jih lahko ...

R in S stavki

Na mnogih posodah s kemikalijami najdemo tako imenovane R ali S stavke. Ponavadi ima kemikalija narisan znak v črno obrobljenemu oranžnemu pravokotniku. Kot primer je prikazan znak za vnetljivo ...

Atomska emisijska spektrometrija

Pri atomskih spektroskopskih metodah merimo emisijo elektromagnetnega valovanja atomov oz. drugače povedano intenziteto emitirane svetlobe, ki jo sevajo vzbujeni atomi elementov v plinastem stanju. Da dobimo proste atome, moramo ...

Zabavne kemijske slike

Stran z zabavnimi kemijskimi slikami vsebuje nekaj zabavnih slik oziroma ilustracij povezanih z znanostjo. Da se vam bi usta raztegnila do ušes, boste potrebovali znanstveno ozadje. Slike so bile objavljene z dovoljenjem avtorja ...

Bibliografija raziskovalca po letih

2010

MERNIK, Andrej. Termodinamika vezanja antitoksina CcdA na toksin CcdB iz bakterije Vibrio fischeri : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mernik], 2010. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34178821]

2011

MERNIK, Andrej, DROBNAK, Igor, LAH, Jurij. Termodinamika prepoznavanja toksina CcdB z antitoksinom CcdA iz bakterije Vibrio fischeri = Thermodynamics of toxin-antitoxin (CcdB-CcdA) recognition from bacteria Vibrio fischeri. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 35399429]

2012

MERNIK, Andrej, ANDJELKOVIĆ, Uroš, DROBNAK, Igor, LAH, Jurij. Differences in unfolding energetics of Ccdb toxins from V. fischeri and E. coli. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2012, vol. 59, no. 3, str. 548-553. http://acta.chem-soc.si/59/59-3-548.pdf. [COBISS.SI-ID 36185093]

MERNIK, Andrej, DROBNAK, Igor, LORIS, Remy, LAH, Jurij. Thermodynamics of interactions driving functioning of bacterial toxin-antitoxin modules. V: 11th Greta Pifat Mrzljak International School of Biophysics, Primošten, Croatia, 30. 9. - 9. 10. 2012. HOZIĆ, Amela (ur.), VULETIĆ, Tomislav (ur.). Biomolecular complexes and assemblies : book of abstracts. [Zagreb]: Ruđer Bošković Institute: Croatian Biophysical Society, 2012, str. 95. http://biofizika.hr/wp-content/uploads/2013/02/Book-of-Abstracts_crosb2012.pdf. [COBISS.SI-ID 1677871]

2013

MERNIK, Andrej, DROBNAK, Igor, LORIS, Remy, LAH, Jurij. [Vpliv aminokislinskega zaporedja na termodinamiko interakcije med toksinom in antitoksinom : predstavitev posterja na konferenci Dneva biofizike 2013, Rogla, 28. 11. - 29. 11. 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 1678127]

2014

MERNIK, Andrej. Termodinamika medproteinskih interakcij in delovanje bakterijskih modulov toksin-antitoksin : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Mernik], 2014. XI, 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37362437]

2015

DROBNAK, Igor, HADŽI, San, MERNIK, Andrej, LORIS, Remy, LAH, Jurij. What drives coupled folding and strong binding of an [alpha]-helix-forming MoRF? : [oral communication]. V: 1st NGP-NET Symposium on non-globular proteins, 6-9 October, 2015, Porto, Portugal. [S. l.: s. n., 2015], str. 33. [COBISS.SI-ID 1536895683]

2016

ZORZINI, Valentina, MERNIK, Andrej, LAH, Jurij, STERCKX, Yann, DE JONGE, Natalie, GARCIA-PINO, Abel, DE GREVE, Henri, VERSÉES, Wim, LORIS, Remy. Substrate recognition and activity regulation of the Escherichia coli mRNA endonuclease MazF. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, str. 1-22, ilustr. http://www.jbc.org/content/early/2016/03/29/jbc.M116.715912.abstract, doi: 10.1074/jbc.M116.715912. [COBISS.SI-ID 1536893635]

2017

HADŽI, San, MERNIK, Andrej, PODLIPNIK, Črtomir, LORIS, Remy, LAH, Jurij. The thermodynamic basis of the fuzzy interaction of an intrinsically disordered protein. Angewandte Chemie : International edition, ISSN 1433-7851. [Print ed.], 2017, vol. 56, iss. 46, str. 14494-14497, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201707853/full, doi: 10.1002/anie.201707853. [COBISS.SI-ID 1537641923]


Vam je vsebina všeč? Delite jo na: