Mernik-Fabrisova metoda

Mernik-Fabrisova metoda ali M-F metoda je uporabna predvsem pri nalogah tipa:

Razvij funkcijo MF 1 v Taylorjevo vrsto okoli točke MF 2 in jo zapiši kot MF 3.

Pri tem naj bodo izpolnjeni naslednji pogoji:

 • MF 4; MF 5, MF 6 (metoda je še posebno uporabna, če MF 7)
 • MF 8 in MF 9 lahko izrazimo z novo spremenljivko MF 10
 • Za MF 11 in MF 12 ni nujno, da sta oba enaka nič (če sta, je stvar lažja)

Splošni postopek uporabe M-F metode

 • uvedemo novo spremenljivko MF 13
 • MF 14 razvijemo v Taylorjevo vrsto okoli točke MF 15, pri čemer je MF 16
 • dobimo: MF 17
 • uporabimo M-F metodo: zamenjamo MF 18
 • dobimo: MF 19
 • vstavimo: MF 20
 • dobimo: MF 21

Opombe

 • MF 22 igra pri funkciji ene spremenljivke enako vlogo, kot MF 23 in MF 24 pri funkciji dveh spremenljivk
 • lahko se tudi izognemo računanju s MF 22 in direktno vstavimo MF 25
 • glavna prednost uporabe M-F metode je, da lahko z njo nadomestimo včasih težavno večkratno odvajanje funkcije po MF 26-u in MF 27-u z enostavnejšim množenjem (pri razreševanju oklepajev)

Konkretni primer

Naloga: Razvij funkcijo MF 28 v Taylorjevo vrsto okoli točke (1,1).

Postopek:

 • najprej uvedemo novo spremenljivko: MF 29
 • dobimo: MF 30
 • določimo točko: MF 31
 • funkcijo MF 14 razvijemo v Taylorjevo vrsto okoli točke 2
 • dobimo: MF 32
 • uporabimo M-F metodo: MF 33
 • vstavimo v funkcijo in dobimo: MF 34
 • rešitev: MF 35

Več podrobnosti

Prenesete si lahko tudi PDF dokument z izvirnim besedilom.

Jan Fabris & Andrej Mernik

Vam je vsebina všeč? Delite jo na: